"Automatisering är ett sätt att öka avkastningen på din fastighet - vi hjälper dig att förädla din anläggning"

SPARA ENERGI

Vi är experter på fastighetsautomation som sparar energi!
Nästan 60 procent av energianvändningen i fastigheter i Sverige går till uppvärmning och varmvatten – vi besparar och sänker den siffran med intelligent reglering - utan att ge avkall på komforten .

Det är lönsamt att investera i din fastighet.
Höj IQ:n på din fastighet genom energioptimering. Gör en investering i din fastighet, du betalar då i slutändan till dig själv. Vårt moderna styrsystem sänker dina löpande energikostnader för fastigheten.

Du kan i många fall inom mindre än 2 år se din investering som återbetald, via besparingen på dina energikostnader. Resterande tid är ren vinst till dig och vår miljö.
Pay-back tiden är beroende på storlek på din fastighet och verksamheten däri.
Vi ser till att du får kontrollen över din fastighet.
Åtkomst till ditt system via WEB i en PLC gör ditt arbete mer flexibelt och oberoende av vart du befinner dig har du tillgång till ditt system dygnet runt och kan i ett tidigt skede göra förändringar.