KORT BESKRIVNINGErfarenhet från samtliga discipliner inom automation såsom

- Projektering
- Elkonstruktion apparatskåp
- Programmering
- Driftsättning
- Projektledning

Programmering av PLC fabrikat -  Mitsubishi, SAIA Burgess
Programmering av DUC fabrikat - Fidelix, INU Control(Honeywell)
Programmering av HMI SAIA Burgess / Beijer / Schneider.UTBILDNING

2010 Entrepenadjuridik
2010 Bas P / Bas U
2007 Elsäkerhet C
2006 Grund/Fortsättningskurs Mitsubishi Q-series
2006 Grundkurs AB04
2002 Grundkurs Kadett Elsa

ANSTÄLLNINGAR
2011 PLC Vision AB, Ägare
2008 DynaMate Industrial Services AB, Grupp / Projektledning
2007 Johnson Controls i Norden A/S, Projektledning, programmering
2004 Nordomatic AB, Projektledning, elkonstruktion, programmering
1999 Honeywell Process Solutions AB, Konstruktör/Programmerare

SPRÅK
Engelska - Mycket Goda (B2)
Svenska - Modersmål (C2)

ETT URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG FÖR CHRISTOPHER DAHLGREN

År 2013
Huddinge sjukhus Infektionskliniker I3-I4
PLC Vision AB, projektledning

 

År 2012
Utvecklingsprojekt  Beijer Electronics
PLC Vision AB, programmering HMI

 

Rosenlunds sjukhus, solfångaranläggning
PLC Vision AB, programmering PLC, HMI

 

År 2011
Scania vindtunnel CD7
PLC Vision AB, projektledning, programmering PLC

 

År 2010
Scania motorprovceller STEP 
Dynamate Industrial Services AB, projektledning

 

År 2008
Scania Bränsleförsörjningssystem testlaboratorium
Dynamate Industrial Services AB, projektledning

 

År 2007
Förnyelseprojektet Vällingby Centrum
Johnson Controls Norden A/S, programmering DUC

 

År 2005
AXA Sports Center(Scaniarinken)
Nordomatic AB, projektledning, programmering DUC, elkonstruktion apparatskåp

 

År 2000
Kinnarps Arena
Honeywell AB, programmering DUC, elkonstruktion apparatskåp

CV - STANDARDPROFIL FÖR CHRISTOPHER DAHLGREN

Översikt