KORT BESKRIVNINGErfarenhet från samtliga discipliner inom automation såsom
- Projektering
- Elkonstruktion apparatskåp
- Programmering
- Driftsättning
- Projektledning

Programmering av PLC fabrikat -  Mitsubishi, SAIA Burgess
Programmering av DUC fabrikat - Fidelix, i30, PSR 2000
Programmering av HMI SAIA Burgess / Beijer / Schneider.

Gymnasieingenjör med 12 års erfarenhet.UTBILDNING

2011  iX Developer HMI programmering
2010  Siemens SIMATIC S5/S7 programmering
2005  Grundkurs E-Designer
2005  SAIA-PCD programmering
2005  SAIA-PCD HMI programmering
2001  Honeywell El-konstruktör, programmering 
2001  Elsäkerhet avd. C
2001  El-och energi, automation

ANSTÄLLNINGAR
2011 PLC Vision AB, Ägare, Programmering, utveckling
2010 DynaMate Industrial Services AB, Projektingenjör programmering
2005 Etcon Entrepenader AB, Projektingenjör programmering
2001 Honeywell Process Solutions AB, Konstruktör/Programmerare

SPRÅK
Engelska - Mycket Goda (B2)
Svenska - Modersmål (C2)

ETT URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG FÖR MATTIAS NORDQVIST

År 2013
Huddinge sjukhus Infektionskliniker I3-I4
PLC Vision AB, programmering PLC, HMI

År 2012
S:t Eriks sjukhus byggnad 12, operation.
PLC Vision AB, programmering PLC, HMI

Nacka sjukhus operation.
PLC Vision AB. Programmering PLC, HMI

År 2011
Hovsjöskolan.
PLC Vision AB. Programmering PLC, HMI

Scania vindtunnel CD7.
PLC Vision AB. Programmering PLC, HMI

År 2010
Scania motorprovceller STEP.
Dynamate Industrial Services AB. Programmering PLC, HMI

Scania motorcell T18.
Dynamate Industrial Services AB. Programmering PLC, HMI

År 2009
Danderyds sjukhus centralbyggnad 19.
Etcon Entrepenader AB. Programmering PLC, HMI

Geovetenskapen Hus.
Etcon Entrepenader AB. Programmering PLC, HMI

År 2003
Casino Cosmopol.
Honeywell Process Solutions AB.
Programmering DUC, HMI, SCADA. Konstruktion styrkraft.

CV - STANDARDPROFIL FÖR MATTIAS NORDQVIST

Översikt