” Det är handling som räknas.”

MILJÖ
Vi tänker på miljön!
Miljön är viktig för oss och är ett gemensamt ansvar för alla. Det är angeläget för oss att, i stort som i smått, noga tänka över hur vi handskas med resurserna och vår natur. Därför tar vi vår del av ansvaret för vår gemensamma framtid genom att bedriva ett långsiktigt miljöarbete.

Vårt arbete för miljön baseras på medveten planering där vi är sparsamma med ändliga såväl som förnybara resurser. Vi följer lagar och andra krav.

Vi strävar efter att utöka våra kunskaper inom miljöområdet, minska företagets påverkan på miljön genom minskad förbrukning av energi och materiel, ställer krav på våra leverantörer att de levererar miljömedvetet.

Vårt mål är att alltid bli bättre!